Om Vejen Boligforening

Vejen Boligforening er et alment boligselskab.

 

Den øverste myndighed er repræsentantskabet. Repræsentantskabet består af op til 3 beboere fra hver afdeling. Medlemmerne i repræsentantskabet vælger på afdelingsmøderne.

 

Repræsentantskabet i Vejen Boligforening vælger en hovedbestyrelse, der er varetager den overordnede ledelse. Hovedbestyrelsen er ansvarlig for at driften sker i overensstemmelse med gældende regler.

 

Til varetagelse af den daglige drift har hovedbestyrelsen ansat en forretningsfører. Forretningsføreren ansætter personale til at løse opgaverne, der er forbundet med den daglige drift.

 

Vejen Boligforening har en administration bestående af 4 medarbejdere, der betjener nuværende og kommende beboere. Herudover har Vejen Boligforening ansat 5 ejendomsfunktionærer, som sørger for beboerservice og de grønne områder i de enkelte områder.

 

Hovedbestyrelsen består af:

 

Formand : Sam Sørensen, afd. 13

Bestyrelsesmedlem : Anne Jørgensen, afd. 20

Bestyrelsesmedlem : Allan Christiansen, afd. 10

Bestyrelsesmedlem : Tina Jensen, afd. 29

Bestyrelsesmedlem : Holger Mikkelsen, afd. 5

 

Suppleant:
1. suppleant: Tina Callesen, afd. 2

2. suppleant: Graziella Mariotti, afd. 29

 

 

Find kontakt oplysning her

call