Skip til hoved indholdet

Vejen Boligforening er et alment boligselskab.

Den øverste myndighed er repræsentantskabet. Repræsentantskabet består af op til 3 beboere fra hver afdeling. Medlemmerne i repræsentantskabet vælges på afdelingsmøderne.

Repræsentantskabet i Vejen Boligforening vælger en hovedbestyrelse, der er varetager den overordnende ledelse. Hovedbestyrelsen er ansvarlig for at driften sker i overensstemmelse med gældende regler.

Til varetagelse af den daglige drift har hovedbestyrelsen ansat en forretningsfører. Forretningsføreren ansætter personale til at løse opgaverne, der er forbundet med den daglige drift.

Vejen Boligforening har en administration bestående af 4 medarbejdere, der betjener nuværende og kommende beboere. Herudover har Vejen Boligforening ansat 5 ejendomsfunktionærer, som sørger for beboerservice og de grønne områder i de enkelte områder.

Find kontaktoplysninger her

Mission - Vision - Strategi


Vejen Boligforening har til formål at tilbyde tidssvarende boliger til en konkurrencedygtig husleje samt at give beboerne indflydelse på egne boligforhold. Vi har særlig fokus på fællesskaber og bæredygtig drift.
Mission for Vejen Boligforening


I Vejen Boligforening er vores vision

  • Tidssvarende boliger

    At have tidssvarende og tilgængelige boliger, der opfylder beboernes behov.

  • Fællesskab

    At beboerne deltager aktivt i beboerdemokratiet og fællesskaber.

  • Bæredygtighed

    At bevare en bæredygtig drift med fokus på økonomi, trivsel og miljø.

Vision, mission, og strategi

Klik her for at læse hele vores vision, mission, og strategi.