Renoveringsprojekter

Lige nu har vi gang i følgende renoveringsprojekter: 

  • Renoveringen af badeværelser og vinduer i Børnehaven blev påbegyndt i august 2016 og forventes afsluttet i juni 2017. For at skabe lidt opmærksomhed om Boligforeningen vil børn og forældre blive inviteret til indvielse.
  • Opgangene på Rolighedsvej 1-9 er blevet malet og forhaven renoveret.
  • Affaldsprojektet med nedgravningen af containere på Rolighedsvej skulle have at afsluttet i 2017. Men Vejen Kommune kunne ikke blive klar, så projektet er udsat til medio 2017.
  • Varmtvandsproduktionen i Skolegade udskiftes medio 2017.
  • Udskiftning af døre/vinduer i Bakkegårdsparken påbegyndes i august 2017.
  • Køkkenrenovering i Ahorngade er besluttet på et afdelingsmøde og forventes igangsat i august 2017.
  • LandsByggeFonden var i 2014 på besigtigelse på Baunevej i Bække. Afdelingerne har godkendt  sammenlægningen. LBF har godt tegningerne vedrørende renoveringen af de forskellige boliger i afdelingen. Der arbejdes nu hen mod en finansieringsplan. Det er håbet at LBF kan godkende finansieringsplanen i 2017.
  • LandsByggeFonden var i 2016 på besigtigelse i afdeling 14 - Lærkevej.  Efter besigtigelsen har LBF oprettet en renoveringsstøttesag for afdeling 14. Der er fremsendt flere tegningsforslag og LBF har nu godkendt tegningerne. Der arbejdes nu også her hen mod en finansieringsplan. Det er håbet, at LBF kan godkende finansieringsplanen i 2017.
  • LandsByggeFonden var i 2016 på besigtigelse i afdeling 12 - Lærkevej/Vesterled.  Efter besigtigelsen har LBF oprettet en renoveringsstøttesag for afdeling 12. Der er fremsendt flere tegningsforslag og LBF har stadig ønske om ændringer. Det er forhåbningen at LBF kan godkende tegningerne i 2017, således at der kan arbejdes videre med en finansieringsplan.
Vejen Boligforening  .  Banegårdspladsen 2  .  6600 Vejen  .  Telefon: 75 36 05 55  .  E-mail: post@vejenbolig.dk