Organisation

Vejen Boligforening er et alment boligselskab.

 

Den øverste myndighed er repræsentantskabet. Repræsentantskabet består af op til 3 beboere fra hver afdeling. Medlemmerne i repræsentantskabet vælges på afdelingsmøderne.

 

Repræsentantskabet i Vejen Boligforening vælger en hovedbestyrelse, der er varetager den overordnende ledelse. Hovedbestyrelsen er ansvarlig for at driften sker i overensstemmelse med gældende regler.

 

Til varetagelse af den daglige drift har hovedbestyrelsen ansat en forretningsfører. Forretningsføreren ansætter personale til at løse opgaverne, der er forbundet med den daglige drift.

 

Vejen Boligforening har en administration bestående af 4 medarbejder, der betjener nuværende og kommende beboere. Herudover har Vejen Boligforening ansat 5 ejendomsfunktionærer, som sørger for beboerservice og de grønne områder i de enkelte områder.

 

Hovedbestyrelse som består af:

Fung.. Formand Anette Knudsen, Bakkegårdsparken 99, 6600 Vejen

Medlem Ditlev Weis, Skolegade 20 st. D, 6600 Vejen

Medlem Willy van Wijnen, Plantagevej 24, 6600 Vejen

Medlem Rene Bentzen, Ahorngade 68,1,  6600 Vejen

 

Du kan se en liste over alle afdelingsbestyrelser her.

Vejen Boligforening  .  Banegårdspladsen 2  .  6600 Vejen  .  Telefon: 75 36 05 55  .  E-mail: post@vejenbolig.dk